menu

Shift Manager

Du er avhengig av raskt og effektivt å kunne simulere endringer i din bemanning.

Systemet er glimrende som analyse- og ressursstyringsverktøy, både strategisk, taktisk og operativt.

Planlegging

 • Arbeidsplan kan genereres eller legges manuelt
 • Viser flere uker i skjermbildet og gjør planen oversiktlig
 • Viser arbeidsplaner flere år frem i tid
 • Systemet takler flere typer arbeidsplaner
 • Lett å simulere alternative løsninger med ulike forutsetninger
 • Systemet kan beregne hvor ofte ansatte skal jobbe helg og takler at ansatte i samme arbeidsplan går ulik frekvens på helg

Webportal for ansatte

 • Ansatte kan på egen nettside se sin arbeidsplan
 • Registrere fravær, bytter, ekstraarbeid og godkjenne sine timelister; registrering skjer via PC, mobil eller nettbrett
 • Ledige vakter registrert i Shift Manager legges automatisk ut, og ansatte kan melde sin interesse via internett
 • Meldingssenter for intern kommunikasjon

Elektronisk vaktbok med dynamisk timeliste

 • Få fullstendig oversikt, og ett sted for registrering av alle avvik
 • Viser flere uker i skjermbildet og gjør planen oversiktlig
 • Registrer alle former av fravær, ferie, interne bytter, avspasering og ekstraarbeid
 • Dekk opp ledige vakter via WebPortal eller 2-veis SMS
 • Systemet summerer timer for personer som jobber flere steder - gir kontroll over total arbeidstid og fullstendig overtidsregnskap per person

Oversiktlig informasjon

 • Meldingssenter inneholder meldinger sendt mellom ansatte og leder/administrasjon
 • Behandling av forespørsler som ekstraarbeid, fravær, avspasering med godkjenning, endring eller avslag
 • Oversikt over godkjente timelister

Søk etter vikarer eller ekstrahjelp

 • Shift Manager viser alle ledige vakter, både fravær og ekstravakt behov
 • Kommuniser via WebPortal og 2-veis SMS
 • Søk etter vikarer basert på kompetanse, erfaring og/eller kostnad
 • Elektronisk kommunikasjon gir betydelig effektiviseringsgevinst

Statistikksenter

 • Shift Managers eget avanserte ledelsesverktøy
 • "Live" rapporteringsfunksjon med tabeller og grafer
 • Spesialløsning for oppfølging av AML
 • Tidkrevende informasjonssøk er forvandlet til en hurtig og enkel prosess

Integrasjon

 • Shift Manager integreres mot lønn- og personalsystemer og kan også integrere mot andre fagsystemer

Kontakt oss

For spørsmål om Shift Manager eller KDO Consulting, kontakt oss på:

phone
24 13 13 70

Produktdemonstrasjon

Demonstrasjon av Shift Manager kan gjennomføres enten ved at vi kommer til dere, at dere kommer til oss, eller på internett via TeamViewer eller Skype for Business.