menu
Med 20 års erfaring hjelper vi deg å digitalisere. Vi tilbyr markedets mest moderne styringssystem for skift, turnus og dagarbeidere.
Moderne brukergrensesnitt forenkler og effektiviserer
Ett system for planlegging, ressursstyring og tidsregistrering.
Shift Manager – Et avansert ledelsesverktøy
Moderne brukergrensesnitt forenkler og effektiviserer daglig avviksrapportering og gir øyeblikks baserte avviksrapporter. Registrer alle former av fravær, ferie, avspasering og ekstraarbeid som gir grunnlag for timelister.
Shift Manager – Min Webportal
Ansattes kalender viser vakter og ledige, søkbare vakter. Løsninger gir 2-veis kommunikasjon mellom ansatte og leder både på mail og SMS. Løsningen er tilgjengelig på mobiltelefon, nettbrett og PC.
Arbeidsplan – systemet med den unike generatoren
Shift Manager - systemet for ulike skift- og turnusordninger med rom for et ubegrenset antall arbeidsplaner. Arbeidsplanen viser kompetanseoversikt, krav til bemanning med fag – og beredskapskompetanse.
Tidsregistrering og avvikskontroll
Inn og ut registrering via PC, nettbrett eller mobiltelefon.
«Tydeliggjør de ulike behov og gir tydelige utregninger på behov styrt opp mot ressurser.»

Svein-Rune Bjørkmo, fagsjef
Helse og omsorg, bydel St. Hanshaugen
«Vi har hele tiden hatt et godt samarbeid med KDO. De følger oss tett opp, kommer med forslag og støtter og oppmuntrer oss.»
Ellen Raaen, økonomikonsulent
Kjersti Aasen Engeland, fagansvarlig pers./øk.
Helse og omsorg, Krødsherad kommune

Kontakt oss

For spørsmål om Shift Manager eller KDO Consulting, kontakt oss på:

phone
24 13 13 70

Produktdemonstrasjon

Demonstrasjon av Shift Manager kan gjennomføres enten ved at vi kommer til dere, at dere kommer til oss, eller på internett via TeamViewer eller Skype for Business.